วิธีการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนลตระหนักถึงความหลากหลายของปัญหาที่เกิดขึ้น เราจึงได้กำหนดหนทางแก้ไขแบบองค์รวม เพื่อต่อสู้กับปัญหาการกดขี่อย่างครอบคลุมในทุกมิติ

การป้องกัน

FFI ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่พระเจ้าได้มอบใหักับคนในท้องถิ่น เราจึงจัดให้มีการอบรมครูและนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนเพื่อพวกเขาจะสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้เราใช้การเดินทาง โครงการฝึกงานสำหรับคนต่างชาติ และโครงการ Justice Semesters เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ให้กับคนทั่วโลกว่า ปัญหาการกดขี่เหล่านี้จะจบลงได้ก็ต่อเมื่อเราทุกคนร่วมมือกัน

การช่วยเหลือ

เมื่อมีการใช้แรงงานเด็กและการล่วงละเมิดเด็กเกิดขึ้น FFI มุ่งมั่นที่จะปกป้องเด็กๆควบคู่ไปกับการบังคับใช้ข้อกฏหมายและการบริการสังคม เพื่อต่อสู้ให้กับความปลอดภัยของเด็กๆ FFI กำลังทำงานเพื่อสนับสนุนโปรแกรมการอุปถัมภ์เด็กร่วมกับคริสตจักรและหน่วยงานท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังทำงานเพื่อเข้าถึงเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศท่ามกลางความแตกร้าวของพวกเขา เพื่อสร้างมิตรภาพ ช่วยเหลือดูแลและมอบความหวังใหม่ให้ อีกทั้งยังช่วยดำเนินการในการส่งตัวกลับคืนประเทศในกรณีที่จำเป็น

การเยียวยา

มูลนิธิฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อในการเสริมสร้างพลังและศักยภาพให้กับผู้ที่ถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพทั้งการทำเบเกอรี่และการตัดแต่งทรงผม ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษา ชั้นเรียนจริยธรรมพระคัมภีร์และการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต

เราสามารถร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและผู้คนที่ถูกมองข้าม ให้ได้มีอิสรภาพจากการกดขี่ ผ่านโครงการเหล่านี้ที่ช่วยป้องกัน ยื่นมือเข้าช่วยเหลือและเยียวยาพวกเขา

กรอกชื่อและอีเมลของคุณเพื่อรับข้อมูลและมีส่วนร่วมในเรื่องราวของเสรีภาพ

 

ยังมีภารกิจอีกมากที่รออยู่

แต่เมื่อเราร่วมมือกัน เราจะสามารถต่อสู้เพื่อเสรีภาพของผู้คนอีกมากมายได้

บริจาค  | ร่วมกับเรา

ติดตาม ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนล!