วิธีการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนลตระหนักถึงความเป็นปัญหาหลายมิติของการแสวงผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นเราจึงได้ตั้งวิธีการแก้ไขแบบหลายมิติเพื่อต่อสู้ปัญหาของการกดขี่

การป้องกัน

ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถภาพในพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพที่พระเจ้าทรงประทานไว้ เราจึงได้ร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้าง บ้าน โรงเรียน และศูนย์ชุมชนที่ปลอดภัยให้กับเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและสอนเด็กวิธีการป้องกันตัวเองจากทารุณกรรมทางเพศ นอกจากนี้ ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนล ทำงานเพื่อเผยแพร่ความตระหนักและหยุดยั้งความต้องการของการแสวงผลประโยชน์ก่อนที่จะเริ่มต้น

การแทรกแซง

FFI ถวายตัวเพื่อป้องกันเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงพร้อมกับตำรวจในพื้นที่ เพราะฉะนั้น FFI จึงได้ช่วยบริหารศูนย์พิทักษ์เด็กภูเก็ต นอกจากนี้เรายังได้เจอผู้เสียหายที่ถูกแสวงผลประโยชน์ทางเพศขณะที่เขาอยู่ท่ามกลางความแตกสลาย เราได้เข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเขา ดูแลเขา ให้ความหวังเขา และถ้าจำเป็นเราจะช่วยส่งเขากลับประเทศ

การเยียวยา

FFI เชื่อในการสร้างตัวตนให้กับผู้ที่รอดการแสวงผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นเราจึงได้เตรียมการฝึกอบรมเป็นโอกาสผ่านทางวิชาชีพการทำขนมปังและการเสริมสวยซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การสร้างสาวก และการสอนทักษะชีวิต

โดยความร่วมมือ เราสามารถเอื้อมถึงเสรีภาพผ่านโครงการที่สนับสนุนทั้ง การป้องกัน การแทรกแซง และการเยียวยาผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือถูกเบียดตกขอบเนื่องจากการแสวงผลประโยชน์ทางเพศ

กรอกชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อได้รับอีเมลและส่วนร่วมในเรื่องราวของเสรีภาพ

 

ยังมีภารกิจใหญ่รออยู่ด้านหน้า

โดยความร่วมมือ เราสามารถต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

บริจาค  | ร่วมกับเรา

ติดตาม ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนล!