วิธีการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนลตระหนักถึงความเป็นปัญหาหลายมิติของการแสวงผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นเราจึงได้ตั้งวิธีการแก้ไขแบบหลายมิติเพื่อต่อสู้ปัญหาของการกดขี่

การป้องกัน

FFI ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพที่พระเจ้าได้มอบใหักับคนในท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงได้ฝึกนักเรียนและคุณครูในชุมชนถึงวิธีการป้องกันการลวงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศผ่านศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก เรากำลังทำงานเพื่อศึกษาเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สุดท้ายนี้เราใช้การเดินทาง โปรแกรมฝึกงาน โปรแกรม Justice Semesters เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับคนทั่วโลกเกี่ยวกับการกดขี่ที่สามารถจบลงได้ต่อเมื่อทุกคนทำงานร่วมกัน

การแทรกแซง

เมื่อมีการใช้แรงงานเด็กและการล่วงละเมิดเด็กเกิดขึ้นทาง FFI มุ่งมั่นที่จะปกป้องเด็กๆควบคู่ไปกับการบังคับใช้ข้อกฏหมายและการบริการสังคม เพื่อต่อสู้ให้กับความปลอดภัยของเด็กๆทาง FFI กำลังทำงานเพื่อสร้างโปรแกรมการอุปถัมภ์เด็กร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น นอกจากนี้เราก็ยังทำงานเพื่อเข้าถึงผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศท่ามกลางความแตกแยกที่อยู่รอบตัวเขาเพื่อสร้างมิตรภาพ ดูแลและให้ความหวัง โดยการช่วยส่งตัวเขากลับประเทศหากจำเป็น

การเยียวยา

มูลนิธิฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คนที่ถูกกีดกันหรือเอาเปรียบดังนั้นเราจึงมีการฝึกอบรมอาชีพในสายทำขนมและเสริมสวย พร้อมไปกับการให้คำปรึกษา สอนพระคัมภ์ และการสอนทักษะชีวิต

โดยความร่วมมือ เราสามารถเอื้อมถึงเสรีภาพผ่านโครงการที่สนับสนุนทั้ง การป้องกัน การแทรกแซง และการเยียวยาผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือถูกเบียดตกขอบเนื่องจากการแสวงผลประโยชน์ทางเพศ

กรอกชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อได้รับอีเมลและส่วนร่วมในเรื่องราวของเสรีภาพ

 

ยังมีภารกิจใหญ่รออยู่ด้านหน้า

โดยความร่วมมือ เราสามารถต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

บริจาค  | ร่วมกับเรา

ติดตาม ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนล!