FFI ทำงานเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ผู้อื่น เราเชื่อว่าโครงการที่ใช้วิถีการองค์รวมจะสามารถเปิดโอกาสให้เด็กและผู้หญิงได้เป็นอิสระจากการกดขี่ ทั้งก่อนและหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น วิถีการองค์รวมของเรามีสามด้านได้แก่ การป้องกัน การแทรกแซง และ การเยียวยา

การป้องกัน

การแทรกแซง

การเยียวยา

ที่พักหลบภัย

FFI สนับสนุนที่พักหลบภัยของมลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ ซึ่งรับรองเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์หรือที่โตมาในสถานการณ์ลำบากอันตราย ที่พักหลบภัยมีการบริหารดูแลด้วยพ่อบ้านแม่บ้านไทยเพื่อสร้างบรรยากาศอบอุ่นปลอดภัยและสนับสนุนปลอบโยนผู้เสียหายและเปิดโอกาสให้เขา(ถ้าเป็นไปได้)เยี่ยมบ้านเยี่ยมมครอบครัวในทางที่ไม่เสี่ยงคุกคาม มีเหตุผลหลายอย่างที่เด็กบางคนได้รับโอกาสเข้าโครงการที่พักหลบภัยเช่น โอกาสเสี่ยงติดเหล้า โอกาสถูกทารุณ โอกาสเสี่ยงในบ้านเรือน หรือโอกาสเสี่ยงต่ออาชีพของพ่อแม่ แม้ว่าจะเข้าโครงการด้วยเหตุผลใด ทางเราก็ยินดีที่ได้เห็นเด็ก ๆ เหล่านั้นเติมโตและเจริญ

โครงการก่อสร้าง

FFI ร่วมกับมูลนิธิเอเชียเซ็นเตอร์ (ACF) ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลและชั้นประถมศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสและเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวพม่าที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามระบบการศึกษาไทยได้ เราหาช่องทางในการให้การศึกษาแก่เด็ก เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพตามที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในชีวิตของเขา และในพื้นที่เดียวกันนี้เรามีโครงการที่จะสร้างศูนย์ฝึกวิชาชีพ และศูนย์ชุมชน เพื่อให้เข้าถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ

การพัฒนาชุมชนและการศึกษา

FFI ประเมินแนวทางของชุมชนและให้คุณค่ากับการทำโครงการที่ส่งเสริมและให้อำนาจกับชุมชนในการใช้จุดแข็งและความสามารถที่พระเจ้าทรงให้ไว้ หากคริสตจักรหรือองค์กรในท้องถิ่นทำงานอยู่ในพื้นที่หนึ่งแล้วเราจะตามการแนะนำของพวกเขาและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เขามีและทำงานพร้อมกับพวกเขาในส่วนที่เป็นประโยชน์ FFI ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะ เนื่องจากไม่มีองค์กรใด ๆ ที่ทำงานส่วนใกล้เคียงในภาคใต้ ดังนั้นความขาดแคลนในพื้นที่นั้นหนักมาก แต่เราสามารถร่วมมือกับคนอื่นได้โดยอย่างยิ่งกับชุมชน เนื่องจาก FFI ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของคนท้องถิ่นเราจึงรู้สึกยินดีกับการมีส่วนร่วมกับ YWAM พังงา ซึ่งในขณะนี้กำลังทำงานร่วมกับโรงเรียนในประเทศไทยเพื่อให้การฝึกอบรมมุ่งเน้นเฉพาะด้านการช่วยเหลือเด็ก ๆ ในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงกัน แพร่หลายในสังคม โดยการสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักการปกป้องตนเองและเพื่อนฝูงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและให้พวกเขาคิดถึงการตัดสินใจบางอย่างที่อาจกระทบต่ออนาคตของพวกเขา เราหวังว่าจะหยุดยั้งวงจรของการล่วงละเมิดและป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้เข้าสู่วงการค้าประเวณี

การรับรู้ระหว่างประเทศ

หลายคนยังไม่ทราบถึงความเป็นจริงของการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในโลกของเราในปัจจุบัน FFI พยายามที่จะช่วยให้คนรุ่นนี้มีความรู้ที่จำเป็นในการยุติการกดขี่ทั่วโลก เราต้องการให้คุณมีทรัพยากรเพื่อช่วยสร้างความตระหนักให้กับเพื่อนครอบครัวและเครือข่ายของเราที่เราต้องการทำงานร่วมกันในนามของผู้ที่ถูกโจมตี เรามีทรัพยากรรณรงค์สร้างความตระหนัก ทรัพยากรระดมทุนผ่านสื่อสังคม เครื่องมือ ข้อมูล และยังจัดงานที่เน้นสนับสนุนความพยายามของผู้คนที่มีส่วนช่วย FFI หักทำลายโซ่แห่งการกดขี่

ทรัพยากรของเรา

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์เด็ก

FFI มีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในแผนกอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย (TICAC) กับ เอฟบีไอ และระบบความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐ FFI ได้ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์เด็กจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กที่เป็นเหยื่อค้าประเวณีและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ เป็นสถานที่ที่เยาวชนสามารถ พูดคุยกับผู้สัมภาษณ์ทางกฎหมายที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเยียวยาเด็ก เป็นการสืบสัมภาษณ์จากนักสังคมสงเคราะห์ในห้องที่จัดไว้เฉพาะ และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย สังเกตการณ์จากห้องถ่ายทอดสด เป็นอีกหนึ่งห้องที่แยกออกจากห้องสัมภาษณ์ผู้เสียหาย จะมีการบันทึกภาพและเสียงเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดี เด็กจะถูกส่งต่อไปยังที่ปรึกษาพิเศษ และครอบครัวของพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับความยุติธรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย และในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย CAC ยังเป็นศูนย์ทำกิจกรรมกับเด็กในชุมชนอีกด้วย

การประกาศ

FFI ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ทำงานในสถานบันเทิงยามกลางคืนของจังหวัดภูเก็ต ในสังคมไทยยังต้องใช้เวลาอย่างมากในการทำงานด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงไทยที่ทำงานในเรื่องการค้าบริการทางเพศซึ่งมักมีความเจ็บปวดด้านจิตใจมาจากในอดีตที่ทำให้พวกเขาไว้ใจได้ยาก ด้วยเหตุนี้ทีมงานสำรวจพื้นที่ของเราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้หญิงแต่ละคนเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือในชีวิตของพวกเขาซึ่งจะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของเราและในท้ายที่สุดแบ่งปันความหวังที่เรามีอยู่ในพระเยซู วิธีการของ FFI ในการช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้ คือ :

  • ร้านเสริมสวยประจำสัปดาห์ ซึ่งเรามีบริการทำผมและเล็บให้ฟรี สำหรับผู้หญิงที่กำลังเตรียมตัวไปทำงาน
  • เข้าชมบาร์เป็นประจำทุกสัปดาห์
  • ชั้นเรียน ESL

การให้ความช่วยเหลือในการส่งกลับประเทศ

มีผู้หญิงจากประเทศในแอฟริกาและยุโรปตะวันออกที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยที่ถูกหลอกเข้าสู่ชีวิตการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและไม่สามารถหาทางกลับประเทศได้ ด้วยความช่วยเหลือจากคู่ค้าในท้องถิ่น FFI ช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้ผ่านกระบวนการด้านกฎหมายและด้านโลจิสติกส์ที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาออกจากประเทศไทย ซึ่งเราให้การดูแลและการเยียวยาจิตใจในระหว่างกระบวนการนี้ นอกจากนี้เรายังช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้กับองค์กรในประเทศบ้านเกิดของตนเพื่อช่วยสร้างชีวิตใหม่ด้วยศักดิ์ศรีและความเข้มแข็ง

สอนทำขนมและเบเกอรี่

การให้ความรู้ในการทำขนมและเบเกอรี่ของเราจะช่วยให้ผู้เข้าเรียนได้มีช่องทางในการค้าขายใหม่โดยการเปิดธุรกิจของตนเอง เป้าหมายของโครงการของเราคือการให้ผู้หญิงที่ต้องการออกจากการงานที่เขาถูกแสวงผลประโยชน์และสามารถที่จะเปิดร้านเบเกอรี่ของตัวเองหรือใช้ความรู้ในการทำขนมและเบเกอรี่ในการประกอบอาชีพได้ เราตั้งใจที่จะเดินจับมือกับผู้หญิงเหล่านี้เพื่อแสดงวิถีชีวิตใหม่ สร้างรายได้ใหม่ และให้คุณค่าใหม่กับเขา การให้ผู้หญิงเหล่านี้มีรากฐานที่มั่นคงในการสร้างชีวิตใหม่สามารถมีอิทธิผลทำให้พวกเขาในมี่สุดกลับไปบ้านเยี่ยมครอบครัวและช่วยเกิดผลในชุมชนได้

ซาลอน

โครงการร้านเสริมสวยของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศโดยให้การศึกษาในด้านการออกแบบทรงผมผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ เราจะให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตและมุ่งมองไปที่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง เราจะให้การศึกษาการฝึกอบรมและการสนับสนุนในด้าน การตัดผม การทำสีผม และการจัดแต่งทรงผม การให้ผู้คนผู้ใดมีทักษะและการศึกษาเป็นของขวัญล้ำค่าที่สามารถแบ่งปันส่งต่อไปที่ผู้อื่นที่อยู่ในสภาวะเดียวกัน

การสร้างสาวก

สำหรับโครงการ Bakery and Salon ของเรานักเรียนของเราจะถูกนำมารวมกันทุกวันเพื่อที่จะได้รับการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า พวกเขาจะได้รับการสอนในด้านลักษณะ ชีวิตส่วนตัว การทำงบประมาณ การเงิน สุขภาพ สุขอนามัย ESL และทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้เราตระหนักได้ดีว่าผู้หญิงที่อยู่ในโครงการของเราได้รับประสบการณ์มากมายในชีวิตของเขา ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญอย่างมากในการให้คำปรึกษาและการเยียวยาให้กับผู้เข้าโครงการทุกคน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนรวมในงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนนักเรียน   |   บริจาค   |   ร่วมกับเรา