FFI ทำงานเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น เราเชื่อว่าโครงการที่ใช้วิธีการแบบองค์รวมจะสามารถเปิดโอกาสให้เด็กและผู้หญิงได้เป็นอิสระจากการกดขี่ ทั้งก่อนและหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น วิธีการแก้ปัญหาแบบองค์รวมของเรามีสามด้านได้แก่ การป้องกัน การช่วยเหลือ และ การเยียวยา

การป้องกัน

การช่วยเหลือ

การเยียวยา

การพัฒนาชุมชน

FFI เห็นคุณค่าของการสร้างโครงการที่ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้ใช้จุดแข็งและความสามารถที่พระเจ้าได้มอบให้ให้เป็นประโยชน์ หากมีคริสตจักร องค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐที่กำลังทำงานอยู่ในนั้นๆอยู่แล้ว เรายินดีที่จะก้าวเข้าไป เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา และทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อเป็นประโยชน์ของผู้คน มีพื้นที่หนึ่งซึ่งเรากำลังพยายามที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชน คือหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยที่เราได้จัดการฝึกอบรมทางสังคมและเศรษฐกิจให้พวกเขา

การศึกษาของโรงเรียน

FFI ได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก จังหวัดภูเก็ต (CAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของเด็กที่มีความเสี่ยงจากการถูกทารุณกรรมหรือล่วงละเมิด นักสังคมสังเคราะห์และเจ้าหน้าที่ของเราได้จัดการฝึกอบรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านศูนย์ CAC ภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงอันตรายของการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ สิทธิส่วนบุคคลต่อการการถูกสัมผัสและถูกทำร้ายอย่างไม่เหมาะสม และวิธีการปกป้องตนเองและเพื่อนรอบข้าง

ความตระหนักระดับนานาชาติ

มีหลายคนที่ยังไม่ตระหนักถึงการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในโลกของเรา FFI จึงต้องการที่จะเพิ่มความตระหนักรู้ให้กับคนในรุ่นนี้ด้วยเป็นความรู้ที่สามารถยุติการกดขี่ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ผ่านทริป การฝึกงาน และ Justice Semesters เราพยายามให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความยากลำบากที่ผู้คนหลายล้านคนต้องพบเจอทุกวันและวิธีที่เราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเป็นแสงสว่างของพระเจ้าในความมืดมิดนี้

นอกจากนี้เรายังอยากจะมอบความรู้ให้กับคุณเพื่อที่คุณจะได้เพิ่มความตระหนักรู้ถึงปัญาเหล่านี้ให้กับเพื่อน ครอบครัว และเครือข่ายที่ต้องการสนับสนุนผู้ที่ถูกล่วงละเมิด เรามีแหล่งข้อมูลสำหรับการทำแคมเปญและการระดมทุนผ่านสื่อออนไลน์ เครื่องมือและข้อมูล และแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความพยายามของคุณในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ FFI กำลังทำเพื่อทำลายโซ่ตรวนของการกดขี่

ทรัพยากรของเรา

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ในสำนักงานของ FFI เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก เพื่อเด็กที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ทารุณกรรม หรือล่วงละเมิดจะสามารถพูดคุยกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นนักจิตวิทยาที่ได้ถูกอบรมมาแล้วถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เขาได้ประสบหรือเป็นพยานรู้เห็น ในระหว่างการสัมภาษณ์ที่เป็นมิตรกับเด็ก การสืบสวนจะเกิดขึ้นในอีกห้องหนึ่งโดยผู้บังคับใช้กฏหมายและนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อสร้างหลักฐานซึ่งอาจนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ ตลอดการดำเนินการเด็กจะพักอาศัยและได้รับการดูแลอยู่ในที่ที่ปลอดภัย เพราะความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

การอุปถัมภ์

จากการวิจัยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบระยะยาวที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆจากการดูแลของสถาบัน แต่การอุปถัมภ์เด็กยังเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ในประเทศไทย FFI จึงกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นโครงการอุปถัมภ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ตลอดปี 2020 เราจะคัดกรองครอบครัวที่มีความต้องการจากคริสตจักรท้องถิ่นและฝึกฝนพวกเขาตามมาตราฐานสากลของการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ความหวังของเราคือการเห็นเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่อ่อนแอในจังหวัดภูเก็ตอาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยและอบอุ่นจนกว่าพวกเขาจะพบที่อยู่ถาวร มากกว่าการอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหรือบนถนน

การประกาศ

FFI ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง กับผู้หญิงที่มีประสบการณ์จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากย่านสายสีแดงในภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นักท่องเที่ยวมาเพื่อประโยชน์ทางเพศ การสร้างความไว้วางใจเป็นกระบวนการที่ยาวนานในวัฒนธรรมไทยและยากสำหรับผู้คนที่มีเคยประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต ซึ่งเป็นคนส่วนมากที่ทำงานอยู่ในบาร์ที่นี่ เราอยากจะลบล้างสิ่งที่กีดขวางการเชื่อใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ FFI จึงเห็นคุณค่าของการออกประกาศในบาร์เป็นภาษาไทยโดยสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น เราหวังที่จะเป็นคนที่ผู้หญิงเหล่านี้สามารถเชื่อใจได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเชิญชวนให้พวกเขามาร่วมโปรแกรมฝึกอบรมอาชีพและในที่สุดแบ่งปันความรักของพระเยซู

การส่งตัวกลับประเทศ

ผู้หญิงจากแอฟริกาและประเทศทางยุโรปตะวันออกที่มาประเทศไทยเพื่อทำงานมักจะถูกหลอกมาเพื่อค้าบริการทางเพศและมักจะไม่สามารถหาทางกลับประเทศได้ เมื่อเราพบเจอผู้หญิงเหล่านี้ในภูเก็ต ที่ส่วนมากพบมาจากสายด่วนการค้ามนุษย์ FFI เราจะช่วยพวกเขาผ่านกระบวนการทางกฏหมายและแผนการที่จะช่วยนำเขาออกนอกประเทศไทย และเราจะดูแลสภาพจิตใจของพวกเขาระหว่างกระบวนการนี้ นอกจากนี้เราก็ยังช่วยติดต่อกับองค์กรในประเทศของเขาที่จะสามารถช่วยเขาสร้างชีวิตที่แข็งแกร่ง

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

โครงการฝึกอบรมอาชีพของ FFI ให้การศึกษาที่ละเอียดและเข้มข้นเป็นเวลาสิบเดือนในการทำเบเกอรี่และตัดแต่งทรงผม การฝึกมืออาชีพในการทำผมและทำขนมจะดำเนินการโดยมีนักเรียนระหว่างสี่ถึงหกคนในแต่ละสายอาชีพ และในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะได้เรียนพระคัมภีร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต ทักษะชีวิตจะครอบคลุมหลายหัวข้อตั้งแต่สุขภาพและอนามัยจนถึงการสื่อสาร การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ เรามีความตั้งใจให้นักเรียนของเรามีความพร้อมให้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้เติบโตในสายอาชีพและดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดี

นักเรียนของเรามาจากภูมิหลังที่หลากหลาย บางคนมีความเสี่ยง และบางคนก็มีประสบการณ์ที่ยากจนหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ พวกเขามีอายุ เพศ สัญชาติ และศาสนาที่ต่างกัน แต่โครงการฝึกอบรมอาชีพเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้เรียน เติบโต และพัฒนาศักยภาพของเขา โดยได้รับรู้และสัมผัสความรักที่พระเจ้ามีต่อพวกเขาในเวลาเดียวกัน นักเรียนที่ไม่มีลูกจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักของ FFI ตลอดระยะเวลาของโครงการ และทุกคนมีโอกาสรับคำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคริสตจักร

การฝึกงานธุรกิจและสินเชื่อ

หลังจากนักเรียนฝึกอบรมอาชีพของเราเสร็จสิ้น FFI จะให้โอกาสนักเรียนที่เหมาะสมจำนวนสองคนได้ฝึกงานในคอร์เนอร์สโตนเบเกอรี่หรือเกรซซาลอนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ผู้ฝึกงานจะมีโอกาสรับรายได้อย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนทักษะ บริการลูกค้าซาลอนหรือคาเฟ่ และช่วยสอนนักเรียนฝึกอบรมอาชีพ

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับโอกาสฝึกงานกับ FFI เราจะยังสนับสนุนพวกเขาหลังจากสำเร็จการศึกษาเพื่อช่วยเขาสมัครงานในสายอาชีพเสริมสวยหรือทำเบเกอรี่ หรือสนับสนุนให้พวกเขาทำงานในสถานที่ที่เขาทำงานภาคปฏิบัติต่อไป

นักเรียนของเราหลายคนมีความต้องการที่จะเปิดธุรกิจของตัวเอง และผ่านโปรแกรมการออมและสินเชื่อ นักเรียนจะได้รับโอกาสสมัครหรือรับเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กเพื่อช่วยให้เขากลายเป็นเจ้าของกิจการที่สามารถบริหารธุรกิจตัวเองได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนรวมในงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนนักเรียน   |   บริจาค   |   ร่วมกับเรา