1. นักสังคมสงเคราะห์

 

สำหรับโอกาศการฝึกงานกดที่นี่