เงินทุนการทำพันธกิจ

การแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์เพื่อแสวงผลประโยชน์ในประเทศไทยนั้น เป็นขบวนการที่ต้องทำอย่างครอบคลุมในทุกมิติของปัญหา ซึ่งต้องใช้เงินทุนสำหรับการประกาศ อุปกรณ์ฝึกอบรมนักเรียน และโครงการพัฒนาต่าง ๆ การบริจาคเงินทุนพันธกิจทั่วไปสามารถสนับสนุนวิธีการหลากหลายที่เรากำลังใช้เพื่อนำมาซึ่งเสรีภาพของผู้คนมากมาย