Välkommen till For Freedom Sweden!For Freedom Sweden är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation på Kristen värdegrund.
FFS söker att stödja de mest sårbara och marginaliserade i samhället med fokus på att förebygga och stoppa exploatering av kvinnor och barn. Alla medel går till att stödja projekt i Sydost Asien med Thailand som bas.

För mer information klicka på länken för att komma till vår hemsida.

For Freedom Sweden