พันธมิตร

ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนลได้รับเกียรติในการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ดีเลิศ