สร้างความรู้จักกับฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนล

USA

3417 Ivy Drive, Grand Forks, ND, 58201

info(at)forfreedominternational.com

USA

1.701.850.0868

Thailand

+66 (0) 95.095.4786

มีคำถามมั้ย ดูเพจคำถามพบบ่อยของเรา

* ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนลได้ลงทะเบียนเป็นมูลนิติตามกฎหมายไทย (ติดต่อสอบถามเลขทะเบียนมูลนิธิ) แจ้งให้ทราบ- ฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ยอมรับการร้องขอการสนับสนุนจากมูลนิธินอกเครือข่าย